Hva er SEO?

SEO er en forkortelse for "Search Engine Optimization", som igjen betyr prosessen med å optimalisere din hjemmeside slik at den blir bedre synlig i Google. 

Tips: Dersom du ikke ønsker å gjøre jobben selv, kan du leie inn oss til å gjøre jobben.

Se video her for innføring:
Vi lagde denne videoen for ca 5-6 år siden, og innholdet er fremdeles relevant. Kanskje mer enn noen gang før.