Ha kontakskjema på din hjemmeside

Ved å bruke APPen "Kontakskjema" kan du veldig enkelt legge inn et kontakskjema på én eller flere sider på din hjemmeside. 

Bare skriv inn kortkoden {%contact%} eller {%contact2%} (uten mellomrom) for å legge inn kontakskjema. 

contact = Kontaktskjema med merkelappene på utsiden av skrivefeltene

contact2 = Kontaktskjema med merkelappene inni skrivefeltene

Her er et eksempel på kontakskjema contact2: